İçeriğe geç

Kalite Çemberi

Japonya’da Jishu Kami (kendi kendini yöneten, deneten) adı verilen kalite çemberi dilimizde kalite kontrol çevrimleri, kalite ekipleri, kalite kontrol çemberleri gibi terimlerle de adlandırılmaktadır.

Kalite çemberleri bir işletmenin kalite, verimlilik, etkinlik, etkililik gibi problemleri analiz etmek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla gönüllü kişilerden oluşan, düzenli aralıklarla toplantılar yapan çalışma gruplarıdır.Gruplardaki kişi sayısı işletmenin büyüklüğüne göre fark gösterir ve küçük işletmelerde genellikle 4-6, orta ölçekli işletmelerde 6-8, büyük işletmelerde ise 8-12 kişiden oluşur.

Kalite çemberinde gönüllülük esas alınır. Birey istediği zaman gruptan ayrılabilir. Bu da çalışanlar üstündeki baskının ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Kalite çemberi lider, yürütme komitesi, rehber ve üyelerden oluşur.

Lider, kalite çemberi faaliyetlerinin doğru şekilde yürütülmesi için çaba gösterir; üyelerin konuşmalara katılma, görüş bildirme gibi konularda aktif rol almasını sağlayacak yöntemlere başvurur.

Çember rehberi eğitim ve iletişimi sağlama, koordinasyon gibi konulardan sorumludur.

Yürütme komitesinin ise amaç ve politikaları saptama, yönetime rapor sunma gibi görevleri vardır.

Çember faaliyetlerine katılan üyeler çemberin itici gücüdür ve çalışmalara başlamadan önce sıkı bir eğitim almaları çemberin başarısı açısından oldukça önemlidir. Bu eğitim genellikle rehber tarafından verilir ve birkaç hafta sürer. Üyelerin temel görevi ilgilenilen problem ile ilgili en yüksek başarıyı sağlamak için çalışmaktır.

Problemin Çözümünde İzlenilen Aşamalar:

  1. Grubun üyeleri veri toplama, sorun çözme tekniklerini gibi konuları içeren eğitimden geçerler.
  2. Kendi aralarında üzerinde yoğunlaşacakları problemi belirlerler.
  3. Sorunla ilgili veriler toplanır, analizler yapılır.
  4. Soruna yol açan nedenin ortadan kaldırılması amacıyla öneriler paylaşılır.
  5. Çözüm uygun bulunduysa yönetime sunulur ve yönetimin onayını aldıktan sonra hayata geçirilir.

Kalite kontrol alanında çalışmaları bulunan Profesör Ishıkawa’ya göre kalite kontrol çemberi etkinliklerinin amaçları şunlardır:

  1. Şirketin iyiye gitme gelişmesine katkıda bulunmak.
  2. İnsana saygı duymak ve içinde yaşamaya değer,
    mutlu ve aydınlık bir iş yeri yaratmak.
  3. İnsan yeteneklerini tamamen harekete geçirmek ve sonuçta sonsuz olanaklar ortaya çıkarmak.

Kalite çemberleri sayesinde hem çalışanlar arasındaki, hem de çalışanlarla üst yönetim arasındaki iletişim daha etkili hale gelir. Bununla birlikte çalışanlar çözüm geliştirme, sorunlara yaklaşabilme, sorunlara başkalarının gözünden bakabilme gibi beceriler konusunda kendilerini geliştirir ve çalışanların öz benlik ihtiyaçları karşılanmış olur.

 

Kalite Çemberi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.