İçeriğe geç

Fizik1 Ders Notları

Fizik 1 dersinin 7. üniteye kadar olan konularının formülleri.

Chapter 1 – Units, Quantities, Vectors

Chapter 2 – Motion Along a Straight Line

Chapter 3 -Motion in 2 or 3 Dimension

Chapter 4 – Newtons’s Laws of Motion

Chapter 5 – Friction Forces

Chapter 6 -Work and Kinetic Energy

Chapter 7 – Potential Energy an Energy Conservation

Bölüm 1 – Birimler, Vektörler

Bölüm 2 – Doğrusal Hareket

Bölüm 3 – 2 veya 3 Boyutta Hareket

Bölüm 4 – Newton’un Hareket Kanunları

Bölüm 5 – Sürtünme Kuvvetleri

Bölüm 6 – İş ve Kinetik Enerji

Bölüm 7 – Potansiyel Enerji ve Enerji Korunumu

Physics 1 Chapter 1 – Units, Quantities, Vectors
Chapter 2 – Motion Along a Straight Line
Chapter 3 -Motion in 2 or 3 Dimension
Chapter 4 – Newtons’s Laws of Motion
Chapter 5 – Friction Forces
Chapter 6 -Work and Kinetic Energy
Chapter 6 -Work and Kinetic Energy
Chapter 7 – Potential Energy an Energy Conservation
Chapter 7 – Potential Energy an Energy Conservation
Chapter 7 – Potential Energy an Energy Conservation
Chapter 7 – Potential Energy an Energy Conservation
Chapter 7 – Potential Energy an Energy Conservation
Chapter 7 – Potential Energy an Energy Conservation
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.