İçeriğe geç

Endüstri Mühendisliğindeki Bazı Önemli İsimler

Endüstri mühendisliğine geçmeden önce kısa bir şekilde mühendis kavramından bahsedelim. Mühendis, hesaplamaları yapan kişi anlamındaki Hendese’den türemiştir. İngilizcedeki Engineer ise yetenekli zeki insan anlamına gelen Ingenium’dan gelmektedir. Mühendisler, matematik bilim ve ekonomi bilgisini harmanlayarak bu bilgileri toplumun karşılaştığı teknik problemleri çözmek için kullanan bireylerdir.

Endüstri mühendisleri; insan, makine, malzeme, bilgi ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerinin dizaynı, geliştirilmesi ve kurulumu ile ilgilenen bireylerdir.

Frederick Winslow Taylor(1856-1915)

Tüm fikirleri orijinal olmamasına rağmen endüstri mühendisliğinin babası olarak bilinir.  İlgilendiği bazı konular:

  • İş organizasyonu
  • İşçi seçimi
  • Eğitim

Charles Babbage(1791-1871)

İngiliz matematik profesörü Charles Babbage’ın en büyük katkılarından biri kitabı “Makine ve İmalatçılar Ekonomisi Üzerine“dır. Kitabında üretim, öğrenme eğrisi, görev bölümü gibi konulara değinmiştir.

Ayrıca ilk mekanik bilgisayarı icat eden Babbage bilgisayarın babası olarak bilinir.

Augusta Ada Byron(1815-1852)

İngiliz mathematikçi A.Byron, Charles Babbage’nin “Analitik Makine” üzerine çalışmasıyla bilir.

19. yüzyılın sonlarına doğru yaşanan gelişmeler endüstri mühendisliğinin resmileşmesine yol açtı.

Henry R.Towne (1844-1924)

Bir mühendisin işinin ekonomik yönlerini vurgulamıştır. Towne, bu alandaki diğer birçok Amerikan öncüler gibi Amerikan Makine Mühendisleri Topluluğu(ASME) üyesiydi. 
Towne ve Frederick A.Halsey ASME’ye maaş teşvik planlarının geliştirilmesi ve sunumu ile ilgili çalışmalar yaptılar.
Halsey ücret geliştirme planı ile amaçları, üretimin maliyetini kötü açıdan etkilemeden çalışanların üreticiliklerini arttırmaktı. Ve planla birlikte sunulan çözüm ise kazancın bir miktarının çalışanlar ile paylaşılması idi. 

Henry L. Gantt (1861-1919)

Aynı şekilde ASME’nin bir üyesi olan Gantt burada maliyet, işçi seçimi, eğitim, mal teşvik planı, iş planlaması gibi konularda çalışmalar yapmıştır.

Günümüzde hala popüler olan Gannt Diyagramlarının fikir babasıdır.

Gilbreths

Frank Bunker Gilbreth ve eşi Dr.Lillian M.Gilbreth (psikoloji alanında doktorası vardır) yorgunluğu anlama, beceri gelişimi,  hareket ve zaman ile ilgili çalışmalar yürütmüşlerdir.  En önemli katkılarından bir tanesi de işçilerin yaptığı temel vücut hareketinin sınıflandırılması ile ilgili tezleridir. Etkili ve etkisiz diye ayırdıkları bu hareketler ile ilgili çıkardıkları sonuca göre, etkili hareketler kısaltılabilir ama çıkarılamaz, etkisiz hareketler ise eğer mümkünse kesinlikle çıkarılmalıdır.

Ayrıca Lillian Gilbreth modern yönetimin annesi olarak bilinir.

Walter E. Shewhart(1891-1967)

Kontrol süreçleri, sadece bitmiş ürünler için değil ürünlerin üretilme süreçleri için kaliteyi sağlamak konularına odaklanmıştır.  Shewhart’a göre bir işlemin istikrarlı ve kontrol altında olduğunu saptayabilmek için veri sağlanabilecek tüm işlemler istatiksel teknikler kullanılarak analiz edilmelidir.

Shewhart’ın çalışmaları istatistiksel kontrol diyagramlarının oluşmasına ve  yönetim sürecinde devrim yaratacak bir modern zaman aracının oluşmasına zemin hazırladı.


-Engineering Orientation ders notları ile hazırlanmıştır.

Endüstri Mühendisliğindeki Önemli İsimler

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.