C Programlama Öğreniyorum | Değişkenler

char: İçerisinde karakter tutar. Yer tutucusu %c’dir. int: Tam sayıları tutar: Yer tutucusu %d’dir. float: Ondalık sayıları tutar. Yer tutucusu %f’dir. double: Uzun virgüllü sayılar tutar. Yer tutucusu %lf’dir. (long float) Bazı Kurallar: Değişken ismi içinde boşluk olamaz. int karenin cevresi; (yanlış) int kareninCevresi( doğru) Değişken adı rakam ile başlayamaz. Sadece rakamdan oluşamaz. Değişken isimlerinde büyük ve…Continue reading C Programlama Öğreniyorum | Değişkenler